به یاد شمع رویت همچنان پروانه میسوزم                   تورفتی من به جایت اندر این کاشانه می سوزم

گهی آیم کنار قبر تو دیده گریان                               گاهی از مهربانی های تو در خانه میسوزم

 


اشعار روی سنگ مزار

farzand

اشعار سنگ مزار فرزند

mother1

اشعار سنگ مزار مادر

pedar1

اشعار سنگ مزار پدر

javan

اشعار سنگ مزار جوان

Shohada2 pre

اشعار سنگ مزار شهید